Naam en adresgegevens


Adres Nederland


Adres Buitenland

RijbewijsDocumenten

WerkervaringenOverig

Algemene verklaring

• Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat Agros Amsterdam B.V. deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
• Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door Agros Amsterdam B.V. gevestigd te Amsterdam, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
• Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.