Aplikuj bezposrednio


Dane osobiste


Dane adresowe

Adres Holandia

Adres za granicą


Ogólne oswiadczenie:

  • Kandidaat verklaart dat alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig zijn opgegeven en dat Uitzendbureau Tot Uw Dienst deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Kandidaat verleent toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens door Uitzendbureau Tot Uw Dienst, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Kandidaat heeft het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.