Inschrijfformulier


Persoonsgegevens


Adresgegevens

Adres Nederland

Adres buitenland


Werkervaring

Vul hier de gegevens in van je laatste project.

Talenkennis


Certificaten

Vink hieronder aub de certificaten aan waar je over beschikt.

Documenten


Functie voorkeurAlgemene verklaring:

  • Kandidaat verklaart dat alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig zijn opgegeven en dat Uitzendbureau Tot Uw Dienst deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Kandidaat verleent toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens door Uitzendbureau Tot Uw Dienst, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Kandidaat heeft het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.